Gorgonzola, chèvre,taleggio, poitrine fumée, persillade, tomates confites, mozzarella.

11,00€